ការបរិច្ចាគ

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ពិចារណា​ជូន​អំណោយ​មួយ​សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​ពួក​យើង ។ យើង​ខ្ញុំ​សូម​ផ្តល់​គុណ​តម្លៃ​ចំពោះ​ជំនឿ​ទុក​ចិត្ត​របស់​លោក​អ្នក ហើយ​យើង​ខ្ញុំ​សូម​សន្យា​ថា ការ​បរិច្ចាគ ១០០% របស់​លោក​អ្នក ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​សាង​សង់​សាលារៀន​សម្រាប់​កុមារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។

ការ​បរិច្ចាគ​តាម​រយៈ​សេវា​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

សូម​លោក​អ្នកស្កេន QR Code ខាង​ក្រោម​សម្រាប់​ការបរិច្ចាគ តាម​រយៈ​សេវា​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត ។


ACLEDA-JARDINES EDUCATIONAL FOUNDATION ORGANIZATION
095900565
USD

 »  ការបរិច្ចាគ  »  តាម​រយៈ​សេវា​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អំពីអង្គការ   គម្រោង   ការបរិច្ចាគ   ទំនាកទំនង   ព័ត៌មាន
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១   ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៣   ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២២