តំណាង​ឱ្យ​អង្គការ​មូលនិធិ​អេស៊ីលីដា-ចាឌីន​សម្រាប់​ការ​អប់រំ ខ្ញុំ​សូម​គោរព និង​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​បំផុត ចំពោះ​លោក-លោក​ស្រី ជា​សប្បុរសជន​ទាំង​អស់ ដែល​បាន​ចូល​រួម​ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ដ៏​មាន​តម្លៃ ដល់​អង្គការ​មូលនិធិ​អេស៊ីលីដា-ចាឌីន​សម្រាប់​ការ​អប់រំ ក្នុង​គម្រោង​សាង​សង់​អគារ​សិក្សា​កម្រិត​បឋម​សិក្សា​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ឧតរមានជ័យ និង​ខេត្តរតនគិរី ដើម្បី​ជួយ​កសាង​តម្លៃ​នៃ​ជីវិត និង​អនាគត​កុមារ​កម្ពុជា​នៅ​តាម​ជនបទ ទទួល​បាន​ការ​អប់រំ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន ។
តម្រូវការ​មូលនិធិ​បន្ទាន់

យើង​ខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​សោម​នស្ស​រីករាយ ចំពោះ​ការ​ចូល​រួម​បរិច្ចាគ​ដោយ​សប្បុរស​របស់​លោក​អ្នក ទោះ​តិច​តួច​ក្តី សម្រាប់​រួម​ចំណែក​ក្នុង​គម្រោង​នេះ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​កុមារ​កម្ពុជា​ឲ្យ​មាន​អគារ​សិក្សា និង​បរិក្ខារ​សិក្សា​សមរម្យ ប្រកប​ដោយ​ផាសុកភាព និង​ភាព​ងាយ​ស្រួល ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម...

ផ្តល់​ជូន​នូវ​អគារ​សិក្សា​តាម​កម្រិត​ស្តង់ដារ​អប្បបរមា ដើម្បី​កសាង​តម្លៃ​នៃ​ជីវិត​កុមារ​កម្ពុជា​នៅ​តាម​ជនបទ​តាម​រយៈ​ការ​ចូល​សាលា​រៀន ។
សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ពិចារណា​ជូន​អំណោយ​មួយ​សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​ពួក​យើង ។ យើង​ខ្ញុំ​សូម​សន្យា​ផ្តល់​គុណ​តម្លៃ​ចំពោះ​ជំនឿ​ទុក​ចិត្ត​របស់​លោក​អ្នក...
យើង​ខ្ញុំ​រីក​រាយ​នឹង​ទទួល​នូវ​មតិ​យោបល់ ការ​សាក​សួរ និង​សំណូមពរ​ផ្សេងៗ​របស់​លោក​អ្នក ហើយ​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ព្យាយាម​ឱ្យ​អស់​ពី​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​តប​វិញ...

អំពីអង្គការ   គម្រោង   ការបរិច្ចាគ   ទំនាកទំនង   ព័ត៌មាន