អំពីអង្គការ

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ

អង្គការ​មូលនិធិ​អេស៊ីលីដា-ចារឌីន​សម្រាប់​ការ​អប់រំ បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ។ ការិយាល័យ​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ស្ថិត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា ។ អាណត្តិ​របស់​យើង​ខ្ញុំ​គ្រប​ដណ្តប់​លើ​ការ​អប់រំ និង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ ។ វិសាលភាព​ភូមិសាស្ត្រ​របស់​យើង​ខ្ញុំ​រួម​មាន ខេត្តព្រះវិហារ ឧត្តរមានជ័យ មណ្ឌលគិរី និង​រតនគិរី ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ យើង​ខ្ញុំ​មាន​បុគ្គលិក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ចំនួន ៣នាក់ ។ យើង​ខ្ញុំ​មាន​គម្រោង​កែ​លម្អ និង​សាង​សង់​អគារ​សាលា​បឋម​សិក្សា​យ៉ាង​តិច​ចំនួន ២​ខ្នង ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ។

ខេត្ត​រតនគិរី


ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ


ទស្សនៈ បេសកកម្ម និង​យុទ្ធសាស្រ្ត

ទស្សនៈ ៖ បង្កើត​ការ​អប់រំ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។

បេសកកម្ម ៖ ជួយ​ដល់​កុមារ​កម្ពុជា​នៅ​តាម​ជនបទ ដើម្បី​អាច​ទទួល​បាន​ការ​អប់រំ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន ។

យុទ្ធសាស្រ្ត ៖ យើង​ខ្ញុំ​កំណត់​តំបន់​នានា​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះវិហារ ឧត្តរមានជ័យ មណ្ឌលគិរី និង​រតនគិរី ដែល​មាន​តម្រូការ​កែលម្អ និង​កសាង​អគារ​សាលា​បឋម​សិក្សា ដើម្បី​បង្កើត​ឱកាស​សម្រាប់​កុមារ​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ការ​អប់រំ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន ដើម្បី​កសាង​តម្លៃ​នៃ​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ ។

តម្លៃ​របស់​យើង​ខ្ញុំ

ផ្តល់​ជូន​នូវ​អគារ​សិក្សា​តាម​កម្រិត​ស្តង់ដារ​អប្បបរមា ដើម្បី​កសាង​តម្លៃ​នៃ​ជីវិត​កុមារ​កម្ពុជា​នៅ​តាម​ជនបទ​តាម​រយៈ​ការ​ចូល​សាលា​រៀន ។

អំពី​ស្ថាបនិក

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង ចារឌីន (Jardines) កំពុង​សហការ​ជា​មួយ​អ្នក​ផ្តល់​ជំនួយ​សង្គម​ដែល​មាន​សក្តានុពល​ដទៃ​ទៀត ដើម្បី​ស្វែងរក​មូលនិធិ ក្នុង​ការ​ជួយ​ដល់​កុមារ​កម្ពុជា​នៅ​តាម​ជនបទ ដើម្បី​អាច​ទទួល​បាន​ការ​អប់រំ​កម្រិត​មូលដ្ឋាន ។

ក្រុម​របស់​យើង​ខ្ញុំ

អភិបាល និង​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​របស់​យើង​ខ្ញុំ កំពុង​ប្តេជ្ញា​ធ្វើ​ការ​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​ទស្សនៈ និង​បេសកកម្ម​របស់​យើងខ្ញុំ ។

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ

 »  អំពីអង្គការ
អំពីអង្គការ   គម្រោង   ការបរិច្ចាគ   ទំនាកទំនង   ព័ត៌មាន